มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

หนังสือ มารู้จักอาเซียนกันเถอะ จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการและความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

โดย: 
อำนาจ สุคนเขตร์