รวมบทเรียนออนไลน์

ภาพประกอบ เรื่อง Post date
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะดิจิตอล : รอยยิ้มที่งดงาม โดย...ฮุสนา กองนาค ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะดิจิตอล : รอยยิ้มที่งดงาม โดย...ฮุสนา กองนาค

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะดิจิตอล : รอยยิ้มที่งดงาม โดย...ฮุสนา กองนาค

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 31 October, 2017 - 10:23
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม : ลีลาย่านดาโอ๊ะ โดย...ฮาพีซา สำยา ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม : ลีลาย่านดาโอ๊ะ โดย...ฮาพีซา สำยา

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสม : ลีลาย่านดาโอ๊ะ โดย...ฮาพีซา สำยา

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 31 October, 2017 - 10:20
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ : นักสู้วัวชน โดย...เอกลักษณ์ หมาดทิ้ง ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ : นักสู้วัวชน โดย...เอกลักษณ์ หมาดทิ้ง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ : นักสู้วัวชน โดย...เอกลักษณ์ หมาดทิ้ง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 31 October, 2017 - 10:19
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบตัดเย็บ : สีสันผ้ามัดย้อม โดย...อารีนา แซ ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบตัดเย็บ : สีสันผ้ามัดย้อม โดย...อารีนา แซ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบตัดเย็บ : สีสันผ้ามัดย้อม โดย...อารีนา แซ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 31 October, 2017 - 10:15
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบ : ลวดลายบนผ้าละหมาดงานหัตถกรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ โดย...อาฟีฟ๊ะ มะมิ ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบ : ลวดลายบนผ้าละหมาดงานหัตถกรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ โดย...อาฟีฟ๊ะ มะมิ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการออกแบบ : ลวดลายบนผ้าละหมาดงานหัตถกรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ โดย...อาฟีฟ๊ะ มะมิ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 27 October, 2017 - 13:48
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ดุอาอ์ (การวิงวอน) โดย...อานีตา มะเละแซม ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ดุอาอ์ (การวิงวอน) โดย...อานีตา มะเละแซม

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ดุอาอ์ (การวิงวอน) โดย...อานีตา มะเละแซม

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 27 October, 2017 - 13:45
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : มัสยิดในจังหวัดปัตตานี โดย...อาซีซะห์ เจ๊ะและ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : มัสยิดในจังหวัดปัตตานี โดย...อาซีซะห์ เจ๊ะและ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : มัสยิดในจังหวัดปัตตานี โดย...อาซีซะห์ เจ๊ะและ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 27 October, 2017 - 13:35
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : แรงบันดาลใจจากฝาขัดแตะไม้ไผ่ โดย...สุนิสา สันเพชร ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : แรงบันดาลใจจากฝาขัดแตะไม้ไผ่ โดย...สุนิสา สันเพชร

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : แรงบันดาลใจจากฝาขัดแตะไม้ไผ่ โดย...สุนิสา สันเพชร

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 27 October, 2017 - 13:31
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย...สุนันท์ อาดำ ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย...สุนันท์ อาดำ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย...สุนันท์ อาดำ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 27 October, 2017 - 13:28
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ลวดลายอาราเบสก์ในศิลปะอิสลาม โดย...แวซ๊ะ วาหะมะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ลวดลายอาราเบสก์ในศิลปะอิสลาม โดย...แวซ๊ะ วาหะมะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ลวดลายอาราเบสก์ในศิลปะอิสลาม โดย...แวซ๊ะ วาหะมะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 25 October, 2017 - 14:32
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำมัน : ท.ทหารน่ารัก โดย...ยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำมัน : ท.ทหารน่ารัก โดย...ยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำมัน : ท.ทหารน่ารัก โดย...ยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 25 October, 2017 - 14:29
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสื่อผสม : พระพุทธศาสนา โดย...มิณตรา ไชยชนะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสื่อผสม : พระพุทธศาสนา โดย...มิณตรา ไชยชนะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสื่อผสม : พระพุทธศาสนา โดย...มิณตรา ไชยชนะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 25 October, 2017 - 14:26
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องดอกดาหลา โดย...มาดีสะ สะบูดิง ศิลปนิพนธ์ เรื่องดอกดาหลา โดย...มาดีสะ สะบูดิง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องดอกดาหลา โดย...มาดีสะ สะบูดิง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 24 October, 2017 - 11:36
ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีอะคริลิค : ดุหยงที่รัก โดย...ภาณุพงศ์ รุ่งโรจนากุล

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีอะคริลิค : ดุหยงที่รัก โดย...ภาณุพงศ์ รุ่งโรจนากุล

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 24 October, 2017 - 11:33
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : การศรัทธา โดย...ฟาตีฮะห์ เจะยะปาร์ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : การศรัทธา โดย...ฟาตีฮะห์ เจะยะปาร์

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : การศรัทธา โดย...ฟาตีฮะห์ เจะยะปาร์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 20 October, 2017 - 13:40
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนเสื้อยืด : ลวดลายมลายู โดย...ฟาตีฮะห์ กาเซะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนเสื้อยืด : ลวดลายมลายู โดย...ฟาตีฮะห์ กาเซะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนเสื้อยืด : ลวดลายมลายู โดย...ฟาตีฮะห์ กาเซะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 20 October, 2017 - 13:36
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค : ประเพณีบุญเดือนสิบ โดย...พัชรีดา สุวรรณวงษ์ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค : ประเพณีบุญเดือนสิบ โดย...พัชรีดา สุวรรณวงษ์

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค : ประเพณีบุญเดือนสิบ โดย...พัชรีดา สุวรรณวงษ์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 20 October, 2017 - 13:32
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันเรือพระ โดย...ปัญญาพร เลี่ยมสุวรรณ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันเรือพระ โดย...ปัญญาพร เลี่ยมสุวรรณ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : สีสันเรือพระ โดย...ปัญญาพร เลี่ยมสุวรรณ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 20 October, 2017 - 11:08
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมอะครีลิค : สีสันลวดลายผ้าทอนาหมื่นศรี โดย...บุญวิไล ทองดียิ่ง ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมอะครีลิค : สีสันลวดลายผ้าทอนาหมื่นศรี โดย...บุญวิไล ทองดียิ่ง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมอะครีลิค : สีสันลวดลายผ้าทอนาหมื่นศรี โดย...บุญวิไล ทองดียิ่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 20 October, 2017 - 11:01
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 11 August, 2017 - 13:31

Pages