รวมบทเรียนออนไลน์

ภาพประกอบ เรื่อง Post date
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : เขาตาปู จังหวัดพังงา โดย..สุชานันท์ ริดหมัด ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : เขาตาปู จังหวัดพังงา โดย..สุชานันท์ ริดหมัด

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : เขาตาปู จังหวัดพังงา โดย..สุชานันท์ ริดหมัด

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 2 January, 2019 - 14:29
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : แม่ โดย..สุกัญญา เอียดยีสะอิ ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : แม่ โดย..สุกัญญา เอียดยีสะอิ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : แม่ โดย..สุกัญญา เอียดยีสะอิ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 2 January, 2019 - 14:13
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของธารน้ำตกไพรวัลย์ โดย..ศศิธร หนูจันทร์ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของธารน้ำตกไพรวัลย์ โดย..ศศิธร หนูจันทร์

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของธารน้ำตกไพรวัลย์ โดย..ศศิธร หนูจันทร์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 26 December, 2018 - 10:20
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : เสน่ห์ผีเสื้อด้วยลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย..แวฮาลีซะห์ แปเฮาะอีเล ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : เสน่ห์ผีเสื้อด้วยลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย..แวฮาลีซะห์ แปเฮาะอีเล

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : เสน่ห์ผีเสื้อด้วยลวดลายผ้าปาเต๊ะ โดย..แวฮาลีซะห์ แปเฮาะอีเล

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 26 December, 2018 - 10:06
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : สีสันยุค 70’s โดย..ยามีละห์ ซาโด ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : สีสันยุค 70’s โดย..ยามีละห์ ซาโด

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : สีสันยุค 70’s โดย..ยามีละห์ ซาโด

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 25 December, 2018 - 15:17
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องบาติกสร้างสรรค์ : จิตรกรรมสีสันมัสยิด โดย..รุสมีนี สามะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องบาติกสร้างสรรค์ : จิตรกรรมสีสันมัสยิด โดย..รุสมีนี สามะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องบาติกสร้างสรรค์ : จิตรกรรมสีสันมัสยิด โดย..รุสมีนี สามะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 25 December, 2018 - 14:57
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : เมืองเก่าสงขลา โดย..รัชนีกร โครธาสุวรรณ์ ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : เมืองเก่าสงขลา โดย..รัชนีกร โครธาสุวรรณ์

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : เมืองเก่าสงขลา โดย..รัชนีกร โครธาสุวรรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Tuesday, 25 December, 2018 - 14:49
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : สามล้อถีบปัตตานี โดย..มาร์ฮามาห์ อีแตเบ็ง ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : สามล้อถีบปัตตานี โดย..มาร์ฮามาห์ อีแตเบ็ง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : สามล้อถีบปัตตานี โดย..มาร์ฮามาห์ อีแตเบ็ง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Monday, 24 December, 2018 - 13:58
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : ลวดลายเรขาคณิตในศิลปะอิสลาม โดย..มาดีฮะห์ วาหลง ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : ลวดลายเรขาคณิตในศิลปะอิสลาม โดย..มาดีฮะห์ วาหลง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะสื่อผสม : ลวดลายเรขาคณิตในศิลปะอิสลาม โดย..มาดีฮะห์ วาหลง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Monday, 24 December, 2018 - 10:54
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ตลาด โดย..มัมนูณฮ์ ศรีอัญมณี ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ตลาด โดย..มัมนูณฮ์ ศรีอัญมณี

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ตลาด โดย..มัมนูณฮ์ ศรีอัญมณี

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 19 December, 2018 - 14:25
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม: เสน่ห์มุสลิมะห์ โดย..มะรอมลี มูซอ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม: เสน่ห์มุสลิมะห์ โดย..มะรอมลี มูซอ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม: เสน่ห์มุสลิมะห์ โดย..มะรอมลี มูซอ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 19 December, 2018 - 11:25
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ลวดลายของหมวกกะปิเยาะโดย..ฟิรดาวฮ์ ยีสาอุ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ลวดลายของหมวกกะปิเยาะโดย..ฟิรดาวฮ์ ยีสาอุ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : ลวดลายของหมวกกะปิเยาะโดย..ฟิรดาวฮ์ ยีสาอุ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 14 December, 2018 - 15:44
ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ตลาดเก่ายะลา โดย..ฟารีดา ฮีแล

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ตลาดเก่ายะลา โดย..ฟารีดา ฮีแล

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Friday, 14 December, 2018 - 14:30
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของท้องฟ้ำเมืองปัตตานี โดย...ฟาตีฮะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของท้องฟ้ำเมืองปัตตานี โดย...ฟาตีฮะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : ความงามของท้องฟ้ำเมืองปัตตานี โดย...ฟาตีฮะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:55
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะวาดเส้นสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์หญิงสาวมลายู โดย...เพชรดาว ลำมือเดาะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะวาดเส้นสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์หญิงสาวมลายู โดย...เพชรดาว ลำมือเดาะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องศิลปะวาดเส้นสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์หญิงสาวมลายู โดย...เพชรดาว ลำมือเดาะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:51
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : รถแท็กซี่เบ็นซ์ ยะลา – ปัตตานี โดย...พาดีละห์ บาเห ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : รถแท็กซี่เบ็นซ์ ยะลา – ปัตตานี โดย...พาดีละห์ บาเห

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมัน : รถแท็กซี่เบ็นซ์ ยะลา – ปัตตานี โดย...พาดีละห์ บาเห

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:48
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ใหญ่กับเส้น โดย...พรรณธิวา อินทสาร ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ใหญ่กับเส้น โดย...พรรณธิวา อินทสาร

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องวาดเส้นสร้างสรรค์ : ใหญ่กับเส้น โดย...พรรณธิวา อินทสาร

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:44
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้ำใบ : ความงามของผีเสื้อ โดย...เปาะสาวินี เสะอุเซ็ง ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้ำใบ : ความงามของผีเสื้อ โดย...เปาะสาวินี เสะอุเซ็ง

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้ำใบ : ความงามของผีเสื้อ โดย...เปาะสาวินี เสะอุเซ็ง

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:37
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ลวดลายช่องลมมลายู โดย...ปารียะห์ เจะเลาะ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ลวดลายช่องลมมลายู โดย...ปารียะห์ เจะเลาะ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมเทคนิคผสม : ลวดลายช่องลมมลายู โดย...ปารียะห์ เจะเลาะ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:34
รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : เสน่ห์ชุดบานง โดย...ปาซียะห์ แวสะมาแอ ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : เสน่ห์ชุดบานง โดย...ปาซียะห์ แวสะมาแอ

รายวิชา 277-404 ศิลปนิพนธ์ เรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ : เสน่ห์ชุดบานง โดย...ปาซียะห์ แวสะมาแอ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
Wednesday, 18 July, 2018 - 14:30

Pages